Episode 1

Double Drive Episode 01
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Kunihisa Sugishima
Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Tomoshige Inayoshi
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Tomoshige Inayoshi, Asako Inayoshi, Ataru Nagasu, Aiko Ōura, Yoshitaka Kohno, Hideki Ito, Takeshi Yoshioka, Chika Yamazaki, Masashi Sato, Yūji Takagi, Yu Araki, Yuri Nakajima, Kazuko Matsumura
2nd Key Animation
Taeko Igo, Akihiro Takada, Azuma Sugawara, Kenta Nagahashi, Kōji Togashi, Yūshi Okamoto, Yukie Yoshioka, Ryuga Fujiwara, Tatsunori Ozawa, Yūsuke Hatano, Takashi Furuike, Yasukatsu Tanaka


Jumondo, Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A, RIC, Core

Finish Animation
Studio Elle- Miki Itou, Yukie Imamura, Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase


Xuyang Animation, Yuri Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A, RIC, Core

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima, Saha Jirayudul, Naoyuki Takasawa, Naoto Tokumaru


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Shenzhen Dayuan Animation

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Kenta Yamamoto

Episode 2

Double Drive Episode 02
Script Sumio Uetake
Storyboard Yasuhiro Tanabe
Episode Director Shunsuke Machitani
Animation Director Yoshihiro Yoshioka, Yoshihiro Maeda, Hiroto Kato
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Kazuhiro Ono, Kaoru Miura, Rika Mishima, Hajime Maruo, Kazuya Saito, Norifumi Okuno, Yuki Imoto, Shingo Fujisaki, Ayumu Ono, Masahiro Yoshisaki, Yoshihiro Yoshioka, Kouichi Hayamizu, Chika Yamazaki
2nd Key Animation
Mayuri Amino, Aya Aso, Takashi Furuike, Mayumi Kowada, Natsumi Ishizaki, Chiaki Suda, Eun Gyeong Jang, Kyōko Ōkubo, Hiroto Kato


Studio Gash, Angle, Anitus Kōbe

In-Between Animation
Studio Elle- Nosuzu Yasumoto, Akane Maruyama, Chihiro Watanabe, Ayaki Ono


Xuyang Animation, Yuri Animation, RIC, Xenron, Reboot, FAI International

Finish Animation
Studio Elle- Yuki Mamizu, Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Yuto Oe, Mika Kinoshita, Kazumi Fujita, Kaoru Ohta


uyang Animation, Yuri Animation, RIC, Xenron, Reboot, FAI International

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Naoyuki Takasawa, Naoto Tokumaru


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Kazuhiro Ishikawa

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Shenzhen Dayuan Animation

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Hiroko Kawasaki

Episode 3

Double Drive Episode 03
Script Yasunori Yamada
Storyboard/Episode Director Hiroaki Kudou
Animation Director Kana Nishijima, Hiroto Kato
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Kazuhiro Ono, Tetsuya Ishikawa, Masako Yumoto, Ataru Nagasu, Kana Nishijima, Akira Wakabayashi, Reiko Saito, Yuri Namigami, Wakako Yoshida, Satoshi Kubo, Hiroto Kato, Fujio Inose, Aika Satō, Rie Nakanishi, Hideki Ito, Takeshi Yoshioka, Maki Fujita, Taeko Igo
2nd Key Animation
Aya Yoshioka, Akihiro Takada, Mizuki Takahashi, Azuma Sugawara, Yūshi Okamoto, Tatsunori Ozawa, Mayumi Kowada, Yukie Yoshioka, Eun Gyeong Jang


Studio Kuma, Studio Analog, Studio NEUN, Studio Gimlet, IngresA, Jumondo

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A, RIC

Finish Animation
Studio Elle- Shizuka Iwasaki


Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A, RIC

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima, Naoyuki Takasawa, Naoto Tokumaru, Masaki Iwahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Kazuhiro Ishikawa

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Shenzhen Dayuan Animation

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Shizuka Iwasaki
CG Production Advancement Keisuke Murata
Production Advancement Shinnosuke Itou

Episode 4

Double Drive Episode 04
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard Taizo Yoshida, Yasuhiro Tanabe
Episode Director Masaya Sasaki
Animation Director Takaaki Sekizaki
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Takashi Hirabayashi, Akihiro Yuki, Rumi Miyata, Takaaki Sekizaki, Masaya Sasaki


Studio Toy Box- Reiko Fujita, Shōhei Sakai
Studio Wanpack- Tomoko Kusuki, Takaaki Aritsubo
Sung San, White Line

2nd Key Animation
Jumondo, Core
In-Between Animation
Core, Sung San, Jumondo
Finish Animation
Core, Sung San, Jumondo
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Shenzhen Dayuan Animation

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ru Jun Fan
Color Coordination Masato Takagi
CG Production Advancement Keizo Ohishi
Production Advancement Yuki Kanezawa, Sei Matsui
Production Assistance Studio Kelmadick

Episode 5

Double Drive Episode 05
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Yasuhiro Tanabe, Hitoyuki Matsui
Episode Director Hikaru Yamaguchi
Animation Director Tomoko Ishida
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Tomoko Ishida, Kazuhiro Ono, Airi Ishikawa, Fumi Saraya, Ataru Nagasu, Sayoko Murai, Michiko Notsu, Aiko Ōura, Hajime Maruo, Kunihiko Kimura, Tomoyuki Kitamura, Aya Yoshioka, Hiroto Kato, Rika Mishima, Akihiro Takada, Chika Yamazaki
2nd Key Animation
Touma Kanbara, Akihiro Takada
In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Yumiko Mizuno, Kiyoka Makino, Yukiko Koyama, Hiromi Koono, Midori Tanaka, Akina Feliz Tanaka, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama


Xuyang Animation, Yuri Animation, ULY, Wuxi Asahi, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Nagisa Sunagawa, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Ryōko Fujisawa, Ryōma Kotaki, Hitomi Murase, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Xuyang Animation, Yuri Animation, ULY, Wuxi Asahi, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Shenzhen Dayuan Animation

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Yū Iizuka

Episode 6

Double Drive Episode 06
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Daisuke Nakajima
Episode Director Hisaya Takabayashi
Animation Director Asako Inayoshi
Key Animation
Tomoshige Inayoshi, Hiroko Shigekuni, Tomomi Umino, Yoshitaka Kohno, Reiko Saito, Masashi Sato, Toshihiko Fukano, Hideki Ito, Mamoru Abiko, Masako Yumoto, Natsumi Tomobe, Aiko Satō, Satoshi Nishimura, Taeko Igo, Asako Inayoshi
2nd Key Animation
Tomoko Ishida, Atsumi Koganemaru, Takayoshi Hayashi, Mayumi Kowada, Hironobu Dannoura, Kenji Hashimoto, Takaaki Tanabe, Azuma Sugawara


Studio Kuma

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Reboot, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Yuki Mamizu


Xuyang Animation, Reboot, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Yuta Kamei

Episode 7

Double Drive Episode 07
Script Kōji Mayo
Storyboard Katsuhisa Sugishima, Akihiro Saito
Episode Director Hiroaki Kudou
Animation Director Eri Kojima, Hikaru Kodama
Key Animation
Momoko Makiuchi, Yūji Kaneko, Satoshi Shimada, Haruka Satou, Mariko Aoki, Junko Matsushita, Kiyomi Masuda, Teruo Takahashi, Fumiko Kon, Hikaru Kodama
2nd Key Animation
Tōru Naruse, Emiko Kurosawa


Jumondo, Triple A, Studio Plan

In-Between Animation
Tōru Naruse, Nao Yamazaki, Takahiro Noguchi


TDI, Jumondo, Triple A, Studio Gram

Finish Animation
Kumi Kina, Izumi Yonamine, Tomoko Okamoto, Sho Onoda


TDI, Jumondo, Triple A, Studio Gram

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Tōru Naruse
Color Coordination Kumi Kina
CG Production Advancement Keizo Ohishi
Production Advancement Masakazu Takahashi, Hiromu Katayama
Production Assistance TDI

Episode 8

Double Drive Episode 08
Script Sumio Uetake
Storyboard Kei Umahiki
Episode Director Hiroaki Kudou
Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Kazuhiro Ono, Ataru Nagasu, Satoshi Nishimura, Kimitake Nishio, Rika Mishima, Airi Ishikawa, Hiiragi Sugita, Wakako Yoshida, Yasuko Higuchi, Masumi Agose*, Satomi Yamanaka, Chika Yamazaki, Yukie Suzuki
2nd Key Animation
Taeko Igo


Studio Kuma, Anitus Kōbe

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Yumiko Mizuno, Kiyoka Makino, Yukiko Koyama, Hiromi Koono, Midori Tanaka, Akina Feliz Tanaka, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama


Yuri Animation, Xuyang Animation, ULY, Wuxi Asahi

Finish Animation
Studio Elle- Miyuki Gasha, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Yukari Hashimoto, Hiroshi Moriwaki, Mika Kinoshita, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Yuri Animation, Xuyang Animation, ULY, Wuxi Asahi

CG Design
Masaaki Susowake, Daisuke Suzuki, Shintarō Masuyama, Shiori Mukai
Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Shizuka Iwasaki
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Itsumi Muraishi
Notes *-May be a miswriting of Masumi Kōketsu.

Episode 9

Double Drive Episode 09
Script Sumio Uetake
Storyboard Yasuhiro Tanabe, Hitoyuki Matsui
Episode Director Shuuji Miyahara
Animation Director Hiroto Kato, Yoshihiro Maeda
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Kazumi Ono, Aiko Ōura, Kunihiko Inoue, Akira Kikuchi, Yuji Takahashi, Hiroshi Matsuda, Reiko Saito, Atsumi Koganemaru, Kazuhiro Ono, Kenta Nagahashi, Aika Satō, Hiroto Kato
2nd Key Animation
Yūshi Okamoto, Kenji Hashimoto


Anitus Kōbe, Jumondo, Studio Kuma

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Shanghai Golden Bell, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Chiaki Numata, Runa Iwanami, Nagisa Sunagawa, Yuto Oe, Hitomi Murase, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Kazumi Fujita, Naoki Mori


Xuyang Animation, Yuri Animation, Shanghai Golden Bell, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Yuki Anzai, Mai Sekine, Tadashi Kousaka

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Kenta Yamamoto

Episode 10

Double Drive Episode 10
Script Yasunori Yamada
Storyboard Daisuke Nakajima
Episode Director Makoto Hoshino
Animation Director Ayako Tauchi
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Yasuhide Maruyama, Yoko Sugita, Ayumi Ōkubo, Megumi Satou, Yuuha Tanaka, Michiko Tomoda, Miwako Shibata, Masaaki Kudo, Masaji Takeda, Tatsuya Urano, Tetsuya Ishikawa, Ayako Tauchi
2nd Key Animation
Nobuhiro Kashiwaki, Mari Saitou, Takuya Okamura, Tomohiro Tsuwaki, Kōta Andō, Kenzo Fuse, Daiki Itō, Takanao Takahashi
In-Between Animation
Studio Flood- Daiki Sato, Sachiko Okano, Minori Hikida, Daiki Nishihara, Keita Nozawa, Kaoru Shimamura


Rocket Vision

Finish Animation
Rocket Vision
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Saha Jirayudul, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ayumi Ōkubo, Megumi Satou
Color Coordination Rie Miyazawa
CG Production Advancement Keisuke Murata
Production Advancement Tsubasa Yamaguchi, Yū Iizuka
Production Assistance Studio Flood

Episode 11

Double Drive Episode 11
Script Yasunori Yamada
Storyboard Shunsuke Machitani, Hitoyuki Matsui
Episode Director Shunsuke Machitani
Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Satoshi Nishimura, Yuji Takahashi, Masako Yumoto, Koji Iwaki, Masaki Hiraoka, Shinichi Nozaki, Tomoyasu Kudo, Airi Ishikawa, Qi Lu, Hajime Kai, Jirō Majima, Tetsuya Ishikawa
2nd Key Animation
Yukie Suzuki, Kenji Hashimoto, Touma Kanbara, Mayuri Amino, Reiko Saito, Taeko Igo, Chiaki Suda, Natsumi Ishizaki, Aya Aso


Studio Mark, Asahi Production, Studio Myuu, Ace Company, Jumondo

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Asa Mukai


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Hitomi Murase, Naoki Mori


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima, Saha Jirayudul


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Yuki Anzai, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Jun Seok Park, Kazuhiro Ishikawa, Kazuyuki Hirakawa, Sho Takaoka, Takuma Okamoto
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Keizo Ohishi
Production Advancement Hiroko Kawasaki, Ami Ogawa

Episode 12

Double Drive Episode 12
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard Mamoru Enomoto, Hiroaki Kudou
Episode Director Mamoru Enomoto
Animation Director Tomoshige Inayoshi
Key Animation
Asako Inayoshi, Ataru Nagasu, Yoshitaka Kohno, Akihiro Takada, Manabu Nakatake, Kazuhiro Ono, Mitsuki Nitta, Fujio Inose, Hideki Ito, Tomoshige Inayoshi
2nd Key Animation
Kenji Hashimoto


Studio Kuma, Studio NEUN, Jumondo

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Reboot, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Kanta Matsuda, Daiki Hayashi, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Yukari Hashimoto, Kazuya Tsukada, Yuto Oe, Hitomi Murase, Yūsuke Watabe, Ryōya Koga, Kazuki Kaiga, Naoto Kondou, Ryōma Kotaki


Xuyang Animation, Reboot, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Saha Jirayudul, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Aya Fukushima, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Yuki Anzai, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Jun Seok Park, Kazuhiro Ishikawa, Takuma Okamoto
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Kanta Matsuda
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Shinnosuke Itou, Tomoki Nakagami

Episode 13

Double Drive Episode 13
Script Sumio Uetake
Storyboard Yasuhiro Tanabe, Akihiro Saito
Episode Director Hikaru Yamaguchi
Animation Director Kana Nishijima, Yoshihiro Yoshioka
Key Animation
Kazuhiro Ono, Reiko Saito, Aiko Ōura, Rika Mishima, Masahiro Sunaga, Shiro Shibata, Masao Suwa, Airi Ishikawa, Aika Satō, Eri Sano, Kōhei Tokuoka, Takanori Suzki, Akira Wakabayashi, Shintaro Suzuki, Kana Nishijima, Yoshihiro Yoshioka
2nd Key Animation
Taeko Igo


Studio Kuma, Jumondo

In-Between Animation
Studio Elle- Kaeda Maruyama, Asa Mukai


Yuri Animation, Xuyang Animation, Jumondo, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe, Yūsuke Watabe, Ryōya Koga, Kazuki Kaiga, Naoto Kondou, Ryōma Kotaki


Yuri Animation, Xuyang Animation, Jumondo, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Saha Jirayudul, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Yuki Anzai, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Sei Matsui

Episode 14

Double Drive Episode 14
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Daisuke Nakajima
Episode Director Masaya Sasaki
Animation Director Takaaki Sekizaki
Chief Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Masahiko Maruyama, Akihiro Yuki, Rumi Miyata, Takaaki Sekizaki, Masaya Sasaki


Studio Toy Box- Reiko Fujita, Shōhei Sakai
Studio Wanpack- Yuki Tsugihashi, Tomoko Kusuki, Takaaki Aritsubo
Sung San, White Line
Satoshi Nishimura

2nd Key Animation
Toei Animation Philippines, Jumondo, Sung San, White Line
In-Between Animation
Sung San, Core, Jumondo, Reboot
Finish Animation
Sung San, Core, Jumondo, Reboot
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Yuki Anzai, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ru Jun Fan
Color Coordination Masato Takagi
CG Production Advancement Keizo Ohishi
Production Advancement Yuki Kanezawa, Itsumi Muraishi, Yuka Kobayashi
Production Assistance Studio Kelmadick

Episode 15

Double Drive Episode 15
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard/Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Tomoko Ishida
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Kazuhiro Ono, Airi Ishikawa, Touma Kanbara, Ataru Nagasu, Kunihiko Kimura, Michiko Notsu, Hideki Ito, Akihiro Takada, Tomoyuki Kitamura, Tomoko Ishida
2nd Key Animation
Mizuki Takahashi
In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation

Finish Animation
Studio Elle- Yuki Mamizu, Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Yukari Hashimoto, Kazumi Fujita, Ikuya Watanabe


Xuyang Animation, Yuri Animation

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Shinpei Nagashima, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Yuki Anzai, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Kazuhiro Ishikawa, Kei Kitada, Kazuyuki Hirakawa, Sho Takaoka, Masahiro Sekine, Nobuyuki Ogawa
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama, Kaeda Amamiya, Yoshiaki Fujimoto


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Yū Iizuka

Episode 16

Double Drive Episode 16
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard/Episode Director Shuuji Miyazaki
Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Kenta Mizusaki, Yoshitaka Kohno, Yuri Namigami, Aiko Ōura, Masako Yumoto, Rika Mishima, Ryoko Kawamura, Yuuki Yamashita, Atsumi Koganemaru, Nozomi Ushijima, Mika Inoue, Mitsuhiro Nanbe, Yoshinori Yumoto, Shuuji Miyazaki
2nd Key Animation
Yuri Yamamura, Taeko Igo, Shunsuke Itai, Jun Ogura, Yūsuke Hatano, Chika Yamazaki, Shiho Tamai, Takashi Yasui, Akihiro Takada, Takayoshi Hayashi, Hironobu Dannoura, Ai Sugimoto


Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Studio Elle- Kanae Tanaka


Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A, Core, Jumondo, Xenron

Finish Animation
Studio Elle- Yūsuke Watabe, Ryōya Koga, Ryōma Kotaki, Naoto Kondou, Kazuki Kaiga, Atsushi Inoue, Masaya Kurabayashi, Yukari Hashimoto, Kazuya Tsukada, Yuto Oe, Ikuya Watanabe


Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A, Core, Jumondo, Xenron

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Mitsuhiro Sato, Shinpei Nagashima, Saha Jirayudul, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto
Takema Sawamura, Daisuke Suzuki, Masaaki Susowake, Shintarō Masuyama

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto
Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Kanta Matsuda
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Yoshiaki Ando

Episode 17

Double Drive Episode 17
Script Yasunori Yamada
Storyboard/Episode Director Daisuke Nakajima
Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Hiroto Kato, Kazuhiro Ono, Ataru Nagasu, Akihiro Takada, Hideki Ito, Satoshi Nishimura, Maki Fukui, Ai Nakanishi, Tomoko Hamanaka, Tetsuya Ishikawa, Tomohiro Takayama, Reiko Saito, Yuriko Tanaka, Yukie Suzuki, Daisuke Nakajima
2nd Key Animation
Ai Sugimoto, Taeko Igo, Takayoshi Hayashi, Yasuho Tamura


Jumondo, IngresA

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines, Jumondo

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines, Jumondo

CG Design
Daisuke Suzuki, Masaaki Susowake, Shintarō Masuyama
Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Keisuke Murata
Production Advancement Hiromu Katayama

Episode 18

Double Drive Episode 18
Script Katsumi Hasegawa, Yasunori Yamada
Storyboard Yasuhiro Tanabe
Episode Director Shuuji Miyahara
Animation Director Asako Inayoshi
Key Animation
Tomoshige Inayoshi, Ataru Nagasu, Yoshitaka Kohno, Airi Ishikawa, Hirotaka Nii, Hideki Ito, Yusuke Adachi, Noriko Kitazawa, Chika Yamazaki, Asako Inayoshi
2nd Key Animation
Akihiro Takada, Taeko Igo


Studio Kuma

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Yuto Oe, Mika Kinoshita, Yukari Hashimoto, Hitomi Murase, Naoki Mori


Xuyang Animation, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Kei Kitada, Aya Fukushima, Masahiro Sekine, Nobuyuki Ogawa
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Keizo Ohishi
Production Advancement Itsumi Muraishi, Yuka Kobayashi

Episode 19

Double Drive Episode 19
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Hisaya Takabayashi
Animation Director Yoshihiro Maeda, Hiroto Kato
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Ataru Nagasu, Kazuhiro Ono, Aiko Ōura, Satoshi Shimada, Rika Mishima, Kaori Dou, Reiko Saito, Akihiro Takada, Masashi Sato, Yūshi Okamoto, Hiroto Kato
2nd Key Animation
Kenta Nagahashi
In-Between Animation
Studio Elle- Ayako Ono, Yumiko Mizuno, Kiyoka Makino, Yukiko Koyama, Hiromi Koono, Midori Tanaka, Akina Feliz Tanaka, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Nagisa Sunagawa, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Ryōko Fujisawa, Ryōma Kotaki, Hitomi Murase, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Michiko Kado
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Kenta Yamamoto

Episode 20

Double Drive Episode 20
Script Sumio Uetake
Storyboard Ryoji Fujiwara
Episode Director Tadahito Matsubayashi
Animation Director Tomomi Yabuki
Chief Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Naruhito Sekikawa, Yūji Takagi, Atsuki Shimizu, Kaoru Miura
In-Between Animation
Cheng Pin Animation, Triple A, Reboot
Finish Animation
Cheng Pin Animation, Triple A, Reboot
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Mitsuko Toyoshima
Color Coordination Izumi Murasaki
CG Production Advancement Yuya Furuwatari, Yuuki Itou
Production Advancement Naruki Uchida, Yū Iizuka
Production Assistance Studio Pierrot

Episode 21

Double Drive Episode 21
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard Shunsuke Machitani
Episode Director Mamoru Enomoto
Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Satoshi Nishimura, Airi Ishikawa, Reiko Saito, Atsumi Koganemaru, Akihiro Takada, Haruki Miura, Hideki Ito, Yasunori Aoki, Akira Wakabayashi, Tetsuya Ishikawa
2nd Key Animation
Yukie Suzuki, Kazuhiro Ono, Aika Satō, Taeko Igo, Azuma Sugawara, Shunsuke Itai, Takayoshi Hayashi, Kenji Hashimoto


Studio Kuma, Studio NEUN, Ace Company, Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Yuri Animation, Xuyang Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines, Taekwan Anime
Finish Animation
Studio Elle- Yūsuke Watabe, Ryōya Koga, Kazuki Kaiga, Daiki Hayashi, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Yukari Hashimoto, Kazuya Tsukada, Yuto Oe, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Yuri Animation, Xuyang Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines, Taekwan Anime

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Kanta Matsuda
CG Production Advancement Keizo Ohishi, Yuki Komori
Production Advancement Shinnosuke Itou

Episode 22

Double Drive Episode 22
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Kana Nishijima, Yoshihiro Yoshioka
Key Animation
Ataru Nagasu, Rika Mishima, Kazuya Saito, Shingo Fujisaki, Aiko Ōura, Kouichi Hayamizu, Masahiro Yoshisaki, Tomoyasu Kudo, Hideo Maru, Yoshitaka Kohno, Norifumi Okuno, Kana Nishijima, Yoshihiro Yoshioka
2nd Key Animation
Akihiro Takada, Yeon Heui Kim, Chiaki Suda, Taeko Igo, Naoko Ōkubo


Studio Analog, Studio Angle, Studio Gash, Xenron

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Yumiko Mizuno, Kiyoka Makino, Yukiko Koyama, Hiromi Koono, Midori Tanaka, Akina Feliz Tanaka, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama


Xuyang Animation, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Nagisa Sunagawa, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Ryōko Fujisawa, Ryōma Kotaki, Hitomi Murase, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Xuyang Animation, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Hiroko Kawasaki, Ami Ogawa

Episode 23

Double Drive Episode 23
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Hikaru Yamaguchi
Animation Director Tomoko Ishida
Key Animation
Kazuhiro Ono, Ataru Nagasu, Reiko Saito, Shiro Shibata, Noriyasu Murata, Masao Suwa, Rika Mishima, Tomoko Hamanaka, Shouichi Funaki, Tomoko Ishida
2nd Key Animation
Tomoko Ishida


Studio Kuma

In-Between Animation
Yuri Animation, Xuyang Animation, Reboot, Triple A
Finish Animation
Studio Elle- Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazumi Fujita, Hitomi Murase, Naoki Mori, Ikuya Watanabe


Yuri Animation, Xuyang Animation
Akiko Shibata
Reboot, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Kensuke Kushida


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Kei Kitada, Aya Fukushima, Sho Takaoka, Hoken Tsuboguchi, Masahiro Sekine, Nobuyuki Ogawa, Kazuyuki Hirakawa

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Sei Matsui

Episode 24

Double Drive Episode 24
Script Yasunori Yamada, Katsumi Hasegawa
Storyboard Yasuhiro Tanabe, Shunsuke Machitani
Episode Director Makoto Hoshino
Animation Director Ayako Tauchi
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Ataru Nagasu
Key Animation
Yasuhide Maruyama, Yoko Sugita, Shigemi Aoyagi, Masahiro Suwa, Hitoshi Morikawa, Kenichi Watanabe, Eri Ishikawa, Miwako Shibata, Megumi Satou, Masaaki Kudo, Kaori Saito, Kazuya Nagoya, Shigenori Kurii, Keiko Motoya, Kazuhiro Ono, Ayako Tauchi
2nd Key Animation
Nagisa Takahashi, Mari Saitou, Tomoya Atsumi, Ayumi Ōkubo, Yuuha Tanaka


Studio Elle, Acca effe, Wilbarett, Art Base Ban, Angle, Studio Toy Box

In-Between Animation
Studio Flood- Sachiko Okano, Daiki Sato, Minori Hikida, Daiki Nishihara, Keita Nozawa, Kaoru Shimamura


Rocket Vision, Triple A, Reboot

Finish Animation
Rocket Vision, Triple A, Reboot
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Erina Fudō, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ayumi Ōkubo, Megumi Satou
Color Coordination Rie Miyazawa
CG Production Advancement Yuuya Furuwatari, Yuuki Itou
Production Advancement Tsubasa Yamaguchi, Tomoki Nakagami
Production Assistance Studio Flood

Episode 25

Double Drive Episode 25
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard/Episode Director Shuuji Miyazaki
Animation Director Tomoshige Inayoshi
Key Animation
Asako Inayoshi, Ataru Nagasu, Mika Inoue, Satoshi Nishimura, Kenta Mizusaki, Yuka Koichi, Yuuki Yamashita, Hideki Ito, Tomoshige Inayoshi, Shuuji Miyazaki
2nd Key Animation
Chika Yamazaki
In-Between Animation
Studio Elle- Kanae Tanaka, Hiromi Koono, Asa Mukai, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama, Ayaki Ono, Akina Feliz Tanaka, Midori Tanaka, Tetsuya Akutsu


Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Kazuki Kaiga, Yūsuke Watabe, Ryōya Koga, Daiki Hayashi, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Yukari Hashimoto, Kazuya Tsukada, Yuto Oe, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Kanta Matsuda
CG Production Advancement Keizo Ohishi, Yuki Komori
Production Advancement Yoshiaki Ando

Episode 26

Double Drive Episode 26
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Daisuke Nakajima
Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Kazuhiro Ono, Rika Mishima, Atsumi Koganemaru, Airi Ishikawa, Hideki Ito, Akihiro Takada, Takashi Yasui, Yasuko Miyazaki, Yukie Suzuki, Daisuke Nakajima
2nd Key Animation
Taeko Igo, Henry Thurlow


Artland

In-Between Animation
Akihiro Takada


Xuyang Animation, Yuri Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Xuyang Animation, Yuri Animation, Nendai Animation, Reboot, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Yuka Kobayashi

Episode 27

Double Drive Episode 27
Script Sumio Uetake
Storyboard Ryoji Fujiwara
Episode Director Masaya Sasaki
Animation Director Takaaki Sekizaki
Assistant Animation Director Yoshihiro Yoshioka
Key Animation
Kei Sakai


Studio Toy Box- Shōhei Sakai
Studio Wanpack- Tomoko Kusuki, Takaaki Aritsubo, Yuki Tsugihashi, Hiroki Itou, Takashi Hirabayashi, Michiyo Hirabayashi
Ataru Nagasu, Masaya Sasaki, Takaaki Sekizaki
Sung San

In-Between Animation
Banshanmen Animation, Sung San, Jumondo, Xenron, Triple A, Reboot
Finish Animation
Banshanmen Animation, Sung San, Jumondo, Xenron, Triple A, Reboot
CG Design
Yūya Shiraishi, Daisuke Suzuki, Masaaki Susowake
Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ru Jun Fan
Color Coordination Masato Takagi
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Yuki Kanezawa, Ami Ogawa
Production Assistance Studio Kelmadick

Episode 28

Double Drive Episode 28
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Yukie Suzuki, Tomoko Ishida, Tomoshige Inayoshi
Key Animation
Ai Nakanishi, Kazuhiro Ono, Kaori Dou, Aiko Ōura, Satoshi Nishimura, Yusuke Adachi, Hideki Ito, Masashi Sato, Reiko Saito, Tomoko Hamanaka, Aika Satō, Chika Yamazaki, Mariko Inagaki, Kanako Inoue, Mai Watanabe, Yoshinori Yumoto
2nd Key Animation
Akihiro Takada, Kenta Nagahashi, Jun Ogura, Ai Sugimoto, Yuri Yamamura, Azuma Sugawara


Studio Kuma, Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Midori Tanaka, Kanae Tanaka, Chihiro Watanabe


Xuyang Animation, Yuri Animation, Jumondo, Triple A, Reboot, Toei Animation Philippines

Finish Animation
Studio Elle- Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Yuto Oe, Kaoru Ohta, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Kazumi Fujita, Naoki Mori


Xuyang Animation, Yuri Animation, Jumondo, Triple A, Reboot, Toei Animation Philippines

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Kouhei Douzo


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuya Furuwatari
Production Advancement Kenta Yamamoto, Hiromu Katayama

Episode 29

Double Drive Episode 29
Script Katsumi Hasegawa, Yasunori Yamada
Storyboard Mamoru Enomoto, Ryoji Fujiwara
Episode Director Mamoru Enomoto
Animation Director Tetsuya Ishikawa
Assistant Animation Director Yukie Suzuki, Tomoshige Inayoshi
Key Animation
Hiroto Kato, Rika Mishima, Atsumi Koganemaru, Airi Ishikawa, Naoko Yamaoka, Yoshitaka Kohno, Hirotaka Nii, Taeko Igo, Tetsuya Ishikawa
2nd Key Animation
Chika Yamazaki, Kenji Hahsimoto


Studio Live, Anitus Kōbe, Jumondo

In-Between Animation
Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Studio CL
Finish Animation
Studio Elle- Miyuki Gasha, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Yukari Hashimoto, Hiroshi Moriwaki, Mika Kinoshita, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Studio CL

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Kouhei Douzo


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Shizuka Iwasaki
CG Production Advancement Yuki Komori
Production Advancement Itsumi Muraishi

Episode 30

Double Drive Episode 30
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Kei Sotokawa
Episode Director Hikaru Yamaguchi
Animation Director Kana Nishijima
Assistant Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Ataru Nagasu, Kazuhiro Ono, Michiko Notsu, Satoshi Nishimura, Kunihiko Kimura, Masumi Kōketsu, Tomoyuki Kitamura, Aika Satō, Hideki Ito, Shiroyo Yoneda, Kana Nishijima, Tetsuya Ishikawa
2nd Key Animation
Mizuki Takahashi


Studio Luna

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Midori Tanaka, Kanae Tanaka


Yuri Animation, Xuyang Animation

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Yuri Animation, Xuyang Animation

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Yū Iizuka

Episode 31

Double Drive Episode 31
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard Kunihisa Sugishima, Hiroto Kato
Episode Director Shunsuke Machitani
Animation Director Asako Inayoshi
Assistant Animation Director Yoshinori Yumoto, Tomoshige Inayoshi, Yukie Suzuki, Tetsuya Ishikawa, Yoshihiro Yoshioka
Key Animation
Ataru Nagasu, Reiko Saito, Yoshitaka Kohno, Aiko Ōura, Akihiro Takada, Atsumi Koganemaru, Manami Hattori, Rika Mishima, Asako Inayoshi, Tomoshige Inayoshi
2nd Key Animation
Kenchi Hashimoto, Chika Yamazaki


Studio Luna, Studio Kuma, Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines, CLC

Finish Animation
Studio Elle- Yūsuke Watabe, Yukari Hashimoto, Kazuya Tsukada, Yuto Oe, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe, Ryōma Kotaki, Ryōya Koga, Kazuki Kaiga


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines, CLC

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Kanta Matsuda
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Shinnosuke Itou

Episode 32

Double Drive Episode 32
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Makoto Hoshino
Animation Director Ayako Tauchi
Chief Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Yasuhide Maruyama, Ayumi Ōkubo, Yoko Sugita, Shigemi Aoyagi, Masaaki Kudo, Kenichi Watanabe, Eri Ishikawa, Miwa Shibata, Hitoshi Morikawa, Miwako Shibata, Megumi Satou, Yoshikatsu Matsuzaki, Ayako Tauchi,Kazuhiro Ono, Tetsuya Ishikawa
2nd Key Animation
Nobuhiro Kashiwaki, Yuuha Tanaka


Seigasha, Wao World

In-Between Animation
Studio Flood- Sachiko Okano, Daiki Nishihara, Minori Hikida, Keita Nozawa, Kaoru Shimamura, Kayoko Oshita


Rocket Vision

Finish Animation
Rocket Vision
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ayumi Ōkubo, Megumi Satou
Color Coordination Rie Miyazawa
CG Production Advancement Yuuya Furuwatari
Production Advancement Yoshinobu Iwamoto, Yuki Nakagami
Production Assistance Studio Flood

Episode 33

Double Drive Episode 33
Script Yasunori Yamada, Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Shuuji Miyazaki
Animation Director Tomoko Ishida
Key Animation
Kenta Mizusaki, Kazuhiro Ono, Masahiro Suwa, Ataru Nagasu, Shiro Shibata, Airi Ishikawa, Akiko Motoyoshi, Mika Inoue, Nozomi Ushijima, Shuuji Miyazaki, Tomoko Ishida
2nd Key Animation
Kenta Nagahashi, Taeko Igo, Mika Inoue


Studio Kuma, Anitus Kōbe

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Midori Tanaka


Yuri Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines

Finish Animation
Studio Elle- Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Yuto Oe, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Yuri Animation, Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuki Komori
Production Advancement Sei Matsui

Episode 34

Double Drive Episode 34
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Daisuke Nakajima
Animation Director Yukie Suzuki
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tomoko Ishida
Key Animation
Satoshi Nishimura, Kazuhiro Ono, Rika Mishima, Hideki Ito, Reiko Saito, Yoshitaka Kohno, Michiaki Sugimoto, Akihiro Takada, Aika Satō, Daisuke Nakajima, Yukie Suzuki, Tetsuya Ishikawa, Tomoko Ishida, Kana Nishijima
2nd Key Animation
Studio Mark, Encourage Films


Chika Yamazaki, Takashi Yasui

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono, Yumiko Mizuno, Kiyoka Makino, Yukiko Koyama, Hiromi Koono, Midori Tanaka, Akina Feliz Tanaka, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama


Yuri Animation, Xuyang Animation, ULY, Wuxi Asahi, Reboot, Triple A, Studio CL, Toei Animation Philippines

Finish Animation
Studio Elle- Miyuki Gasha, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Yukari Hashimoto, Hiroshi Moriwaki, Mika Kinoshita, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Yuri Animation, Xuyang Animation, ULY, Wuxi Asahi, Reboot, Triple A, Studio CL, Toei Animation Philippines

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Shizuka Iwasaki
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Ami Ogawa

Episode 35

Double Drive Episode 35
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard Ryoji Fujiwara
Episode Director Mitsutoshi Satō
Animation Director Yoshihiro Yoshioka, Maki Fukui
Key Animation
Ataru Nagasu, Aiko Ōura, Shinichi Wada, Yuka Koichi, Hideki Ito, Airi Ishikawa, Tomoko Shimizu, Tomoko Fukunaga, Miki Kurihara, Yuuri Yamashita, Aika Satō, Yoshihiro Yoshioka, Maki Fukui
2nd Key Animation
Yuri Yamamura, Jun Ogura


Studio Kuma

In-Between Animation
Studio Elle- Tetsuya Akutsu, Midori Tanaka, Kanae Tanaka


Xuyang Animation, Triple A, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Yoshiaki Ando

Episode 36

Double Drive Episode 36
Script Masashi Suzuki
Storyboard/Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Hiroto Kato
Key Animation
Kazuhiro Ono, Atsumi Koganemaru, Reiko Saito, Akihiro Takada, Motoi Nakamura, Yuto Tejima, Ken Ishizuka, Hiroto Kato
2nd Key Animation
Taeko Igo, Shunsuke Itai


Jumondo, Anime R

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Nendai Animation, D-Motion, Reboot, Triple A, Jumondo, Studio CL, Toei Animation Philippines

Finish Animation
Studio Elle- Yukari Hashimoto, Kazuya Tsukada, Yuto Oe, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe, Ryōma Kotaki, Yūsuke Watabe, Ryōya Koga, Kazuki Kaiga, Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Mika Kinoshita, Kazumi Fujita, Kaoru Ohta


Xuyang Animation, Yuri Animation, Nendai Animation, D-Motion, Reboot, Triple A, Jumondo, Studio CL, Toei Animation Philippines

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuya Furuwatari
Production Advancement Yuka Kobayashi

Episode 37

Double Drive Episode 37
Script Katsumi Haswgawa
Storyboard Hiroto Kato
Episode Director Ryûta Kawahara
Animation Director Manabu Imura
Key Animation
Ataru Nagasu, Kaori Dou, Rika Mishima, Yuri Nakajima, Kousei Kudo, Haruka Abe, Airi Ishikawa, Yoshitaka Nagata, Masashi Sato, Tetsuya Ishikawa, Manabu Imura
2nd Key Animation
Jun Ogura, Kenta Nagahashi


Studio Kuma, Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Studio Elle- Nosuzu Yasumoto


Xuyang Animation, Reboot, Toei Animation Philippines, Triple A

Finish Animation
Studio Elle- Aya Matsubayashi


Xuyang Animation, Reboot, Toei Animation Philippines, Triple A

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Sho Takaoka, Hoken Tsuboguchi, Masahiro Sekine
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Aya Matsubayashi
CG Production Advancement Yuki Komori
Production Advancement Kenta Yamamoto

Episode 38

Double Drive Episode 38
Script Sumio Uetake
Storyboard Akihiro Saito, Kei Sotokawa
Episode Director Mamoru Enomoto
Animation Director Kana Nishijima, Yukie Suzuki
Key Animation
Kazuhiro Ono, Tomoko Shimizu, Azuma Sugawara, Akihiro Takada, Shinichi Iimura, Aika Satō, Kouichi Hayamizu, Hideki Ito, Kanako Ōyabu, Tatsunori Ozawa, Shintaro Tsubota, Fumiko Kon, Yuri Yamamura, Kenji Nishikawa, Kana Nishijima, Yukie Suzuki
2nd Key Animation
Jun Ogura, Kenta Nagahashi, Ai Sugimoto, Chika Yamazaki, Taeko Igo


Studio Kuma, Jumondo

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Toei Animation Philippines, Reboot, Triple A, Jumondo

Finish Animation
Studio Elle- Miyuki Gasha, Youko Tomaru, Chiaki Numata, Yukari Hashimoto, Hiroshi Moriwaki, Mika Kinoshita, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe


Xuyang Animation, Yuri Animation, Toei Animation Philippines, Reboot, Triple A, Jumondo

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Sho Takaoka, Hoken Tsuboguchi, Nobuyuki Ogawa
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Shizuka Iwasaki
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Hiromu Katayama

Episode 39

Double Drive Episode 39
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Shunsuke Machitani
Episode Director Jun Takahashi
Animation Director Tomoshige Inayoshi, Yoshihiro Maeda
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Ataru Nagasu, Reiko Saito, Yoshitaka Kohno, Atsumi Koganemaru, Aiko Ōura, Hirotaka Nii, Manami Hattori, Sayoko Murai, Taeko Igo, Tomoshige Inayoshi, Tetsuya Ishikawa
2nd Key Animation
Chika Yamazaki


Studio Luna, Anitus Kōbe, Studio Kuma

In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Shinpei Nagashima


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Itsumi Muraishi

Episode 40

Double Drive Episode 40
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Shuuji Miyazaki
Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Kazuhiro Ono, Satoshi Nishimura, Airi Ishikawa, Rika Mishima, Hideki Ito, Akihiro Takada, Mika Inoue, Yoshinori Yumoto
2nd Key Animation
Taeko Igo


Studio Luna

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Daiki Hayashi, Hiroshi Moriwaki, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Saha Jirayudul


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuya Furuwatari
Production Advancement Shinnosuke Itou

Episode 41

Double Drive Episode 41
Script Masashi Suzuki
Storyboard/Episode Director Makoto Hoshino
Animation Director Ayako Tauchi
Chief Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Yasuhide Maruyama, Ayumi Ōkubo, Yoko Sugita, Shigemi Aoyagi, Masaaki Kudo, Kenichi Watanabe, Eri Ishikawa, Miwa Shibata, Hitoshi Morikawa, Miwako Shibata, Ruriko Watanabe, Ayako Tauchi, Kazuhiro Ono
2nd Key Animation
Nobuhiro Kashiwaki, Masami Yamashita, Mineko Yagihara, Yuuha Tanaka


Studio Elle

In-Between Animation
Studio Flood- Minori Hikida, Kaoru Shimamura, Daiki Nishihara, Keita Nozawa, Kayoko Oshita


Sunshine Corporation- Takuya Okamura, Taeko Shimizu, Narumi Harada, Tomoko Mizoguchi
Rocket Vision, Triple A, Reboot

Finish Animation
Rocket Vision, Triple A, Reboot
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Saha Jirayudul


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ayumi Ōkubo, Megumi Satou
Color Coordination Rie Miyazawa
CG Production Advancement Yuki Komori
Production Advancement Yoshinobu Iwamoto, Yuki Nakagami
Production Assistance Studio Flood

Episode 42

Double Drive Episode 42
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard/Episode Director Masaya Sasaki
Animation Director Takaaki Sekizaki
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto, Yukie Suzuki
Key Animation
Hiroshi Itō, Reiko Fujita, Tomoko Kusuki, Nanami Kaneta, Takashi Hirabayashi, Takaaki Sekizaki, Masaya Sasaki


Sung San, White Line

In-Between Animation
Graphinica Digital Animation Dept.- Mi Hwa Jeong, Ken Artoo, Runa Oi, Kohei Matsuda


Xuyang Animation

Finish Animation
Graphinica Digital Animation Dept.- Mi Hwa Jeong, Ken Artoo, Runa Oi, Kohei Matsuda


Xuyang Animation

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Masaki Akiyama, Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Rebecca Yasukawa
Color Coordination Masato Sasaki
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Yuki Kanezawa, Sei Matsui
Production Assistance Graphinica

Episode 43

Double Drive Episode 43
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Daisuke Nakajima
Animation Director Tomoko Ishida
Key Animation
Aiko Ōura, Ataru Nagasu, Atsumi Koganemaru, Tomoyuki Kitamura, Rika Mishima, Kazuhiro Ono, Reiko Saito, Michiko Notsu, Aika Satō, Masao Suwa, Tomoko Ishida, Daisuke Nakajima
2nd Key Animation
Touma Kanbara
In-Between Animation
Studio Elle- Kanae Tanaka, Asa Mukai, Chihiro Watanabe, Kaede Maruyama, Ayaki Ono, Akina Feliz Tanaka, Midori Tanaka, Tetsuya Akutsu


Yuri Animation, Xuyang Animation, Triple A, Reboot

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujia, Naoki Mori, Hitomi Murase


Yuri Animation, Xuyang Animation, Triple A, Reboot

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Kei Kitada, Kazuyuki Hirakawa, Hoken Tsuboguchi, Masahiro Sekine
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoo
Color Coordination Miki Itou
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Yū Iizuka

Episode 44

Double Drive Episode 44
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Yoshihiro Yoshioka
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Assistant Animation Director Tomoko Ishida
Key Animation
Ataru Nagasu, Airi Ishikawa, Kazuhiro Ono, Hideki Ito, Masaki Miyauchi, Kunihiko Kimura, Akihiro Takada, Yoshitaka Kohno, Yoshihiro Yoshioka, Tomoko Ishida
2nd Key Animation
Yukie Suzuki, Tomoshige Inayoshi, Reiko Saito, Atsumi Koganemaru, Aika Satō, Taeko Igo, Chika Yamazaki, Touma Kanbara, Jun Ogura


Angle, Encourage Films, Studio Kuma

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot, Toei Animation Philippines, Studio CL, Taekwan Anime, Xenron

Finish Animation
Studio Elle- Miyuki Gasha, Youko Tomaru, Chikai Numata, Yukari Hashimoto, Hiroshi Moriwaki, Mika Kinoshita, Taku Yaegashi, Ikuya Watanabe, Yuto Oe, Kaoru Ohta


Xuyang Animation, Yuri Animation, Triple A, Reboot, Toei Animation Philippines, Studio CL, Taekwan Anime, Xenron

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Kensuke Kushida


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Kei Kitada
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuya Furuwatari
Production Advancement Ami Ogawa

Episode 45

Double Drive Episode 45
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Mitsutoshi Satō
Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Hiroto Kato, Rika Mishima, Kazuhiro Ono, Shiro Shibata, Yuri Namigami, Ayumi Tsukamoto, Yuri Yamamura, Nanako Ninomiya, Yukie Suzuki
2nd Key Animation
Taeko Igo, Jun Ogura


Toei Animation Philippines

In-Between Animation
Triple A, Reboot, Jumondo, M.S.J Musashino Production, Xenron
Finish Animation
Triple A, Reboot, Jumondo, M.S.J Musashino Production, Xenron
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
Color Coordination Akiko Shibata
CG Production Advancement Yuki Komori
Production Advancement Yoshiaki Ando

Episode 46

Double Drive Episode 46
Script Yasunori Yamada
Storyboard Hiroto Kato, Akihiro Saito
Episode Director Mamoru Enomoto
Animation Director Kana Nishijima
Chief Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Tetsuya Ishikawa, Ataru Nagasu, Tomoshige Inayoshi, Hiroto Kato, Airi Ishikawa, Reiko Saito, Hideki Ito Takashi Yasui, Taiichi Nakaguma, Minoru Nara, Kana Nishijima
2nd Key Animation
Chika Nishiyama, Henry Thurlow, Kenta Nagahashi
In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Xuyang Animation, Yuri Animation, Jumondo, Studio μ, Reboot, Triple A, A-Real, Taekwan Anime

Finish Animation
Studio Elle- Yuto Oe, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Kazuya Tsukada, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe, Kanta Matsuda


Xuyang Animation, Yuri Animation, Jumondo, Studio μ, Reboot, Triple A, A-Real, Taekwan Anime

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Saha Jirayudul


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Kei Kitada
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuto Oe
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Yuka Kobayashi

Episode 47

Double Drive Episode 47
Script Tsuyoshi Tamai
Storyboard/Episode Director Shunsuke Machitani
Animation Director Hiroto Kato
Key Animation
Ataru Nagasu, Ai Nakanishi, Kazuhiro Ono, Tomoko Hamanaka, Akihiro Takada, Tatsunori Ozawa, Yuuki Yamashita, Miho Sekimoto, Tomoaki Mimiura, Hiroto Kato
2nd Key Animation
Jun Ogura, Kenta Nagahashi
In-Between Animation
Studio Elle- Ayaki Ono


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Triple A, Jumondo, Toei Animation Philippines

Finish Animation
Studio Elle- Ryōya Koga


Xuyang Animation, Yuri Animation, Reboot, Triple A, Jumondo, Toei Animation Philippines

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Naoki Yamamoto


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Sho Takaoka, Kei Kitada
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Ryōya Koga
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Hiromu Katayama

Episode 48

Double Drive Episode 48
Script Sumio Uetake
Storyboard/Episode Director Shuuji Miyazaki
Animation Director Tetsuya Ishikawa
Key Animation
Airi Ishikawa, Mika Inoue, Rika Mishima, Hideki Ito, Atsumi Koganemaru, Aika Satō, Tetsuya Ishikawa, Shuuji Miyazaki
2nd Key Animation
Yukie Suzuki, Kana Nishijima, Reiko Saito, Yoshihiro Yoshioka, Jun Ogura, Chika Yamazaki, Taeko Igo


Toei Animation Philippines, Studio Kuma, Jumondo

In-Between Animation
Studio Elle- Akihisa Katō


Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines

Finish Animation
Studio Elle- Yuki Mamizu


Reboot, Triple A, Toei Animation Philippines

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuya Furuwatari
Production Advancement Kenta Yamamoto

Episode 49

Double Drive Episode 49
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Kunihisa Sugishima
Episode Director Makoto Hoshino
Animation Director Ruriko Watanabe, Ayako Tauchi
Chief Animation Director Yukie Suzuki
Key Animation
Ayumi Ōkubo, Yoko Sugita, Shigemi Aoyagi, Mari Saitou, Kenichi Watanabe, Eri Ishikawa, Miwa Shibata, Hiroyuki Shimizu, Miwako Shibata, Yoshikatsu Matsuzaki, Masami Yamashita, Masaharu Morinaka, Ruriko Watanabe, Ayako Tauchi, Kazuhiro Ono
2nd Key Animation
Megumi Satou, Yuuha Tanaka, Hirotoshi Arai, Tomoya Atsumi, Fumie Saskai, Ayako Satou, Nobuhiro Kashiwaki


Studio Elle, Sunshine Corporation

In-Between Animation
Studio Flood- Minori Hikida, Kaoru Shimamura, Daiki Nishihara, Kayoko Oshita


Rocket Vision, Triple A, Reboot

Finish Animation
Rocket Vision, Triple A
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Sho Takaoka
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Ayumi Ōkubo, Megumi Satou
Color Coordination Rie Miyazawa
CG Production Advancement Yuki Komori
Production Advancement Yoshinobu Iwamoto, Yuki Nakagami
Production Assistance Studio Flood

Episode 50

Double Drive Episode 50
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard/Episode Director Daisuke Nakajima
Animation Director Tomoko Ishida
Key Animation
Kazuhiro Ono, Ataru Nagasu, Aiko Ōura, Satoshi Nishimura, Kōhei Tokuoka, Reiko Saito, Hideki Ito, Masaki Miyauchi, Daisuke Nakajima, Tomoko Ishida
2nd Key Animation
Yoshihiro Yoshioka, Taeko Igo, Yuri Yamamura


Studio Mark

In-Between Animation
Tomoko Ishida


Studio Elle- Kanae Tanaka, Kaede Maruyama, Chihiro Watanabe
Xuyang Animation, Triple A, Reboot, Toei Animation Philippines, CLC, Jumondo, BSP

Finish Animation
Yoko Maemura


Studio Elle- Ayumi Yuo, Michiko Kado, Kaoru Ohta, Mika Kinoshita, Yukari Hashimoto, Daiki Hayashi, Kazumi Fujita, Naoki Mori, Hitomi Murase, Ikuya Watanabe
Xuyang Animation, Triple A, Reboot, Toei Animation Philippines, CLC, Jumondo, BSP

CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Sho Takaoka
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda
Aera Laboratory- Yoshitaka Itai, Ryōji Shirakawa, Kazuyoshi Tezuka, Shūhei Hashimoto, Takahiro Kamiya

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Nosuzu Yasumoto
Color Coordination Fumiko Tanaka
CG Production Advancement Yusuke Nei
Production Advancement Sei Matsui

Episode 51

Double Drive Episode 51
Script Katsumi Hasegawa
Storyboard Kunihisa Sugishima
Episode Director Kei Umahiki
Animation Director Yoshinori Yumoto
Key Animation
Yukie Suzuki, Satoshi Nishimura, Tomoshige Inayoshi, Kana Nishijima, Rika Mishima, Airi Ishikawa, Kazuhiro Ono, Manami Hattori, Akira Wakabayashi, Atsumi Koganemaru, Yoshihiro Yoshioka, Haruki Miura, Ataru Nagasu, Aika Satō, Maki Fujita, Yoshinori Yumoto, Kei Umahiki
2nd Key Animation
Tetsuya Ishikawa, Asako Inayoshi, Reiko Saito, Taeko Igo, Akihiro Takada, Kenji Hashimoto, Jun Ogura
In-Between Animation
Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, J&K Corporation, Toei Animation Philippines, Reboot, A-Real, CLC, Triple A, Xenron, Big OWl, BSP, Taekwan Anime
Finish Animation
Yuri Animation, Xuyang Animation, Nendai Animation, J&K Corporation, Toei Animation Philippines, Reboot, A-Real, CLC, Triple A, Xenron, Big OWl, BSP, Taekwan Anime
CG Design
Sunrise D.I.D.- Yūsuke Kumano, Shigeaki Akashi, Kohei Obata, Yoshinori Nagamine, Shōtarō Takahashi, Issei Kubota, Mitsuhiro Sato, Shinpei Nagashima, Saha Jirayudul, Kensuke Kushida


Atelier Bitol- Yūsuke Takaji, Masahiro Nakajou, Mai Sekine, Tadashi Kousaka, Dai Ito, Ryuji Ichinose, Takuma Okamoto, Yoshiki Miyake, Sho Takaoka
T2 Studio- Yoshifumi Takegawa, Akira Akimoto, Ayano Kameda

Background Art
GREEN- Yoshiaki Fujimoto, Hiromi Kamiyama, Chigusa Yokoyama


GREEN Chichiharu- Jin Hwan Sung
Beijing Golden Pinasters Animation Company, Long Tian Wen Hua

Photography
Anime Film- Mitsugu Hatori, Kyoshi Kawashima, Shuichi Ito, Mitsuki Takata, Yoshino Anno, Norikazu Yamaguchi
In-Between Check Akihisa Katō
Color Coordination Yuki Mamizu
CG Production Advancement Yuuki Itou
Production Advancement Shinnosuke Itou
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.